Копчикова, І. (2022). ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЕЛЕКТРОННИХ ЛИСТКІВ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-55