Нікітенко, К. (2021). РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ ТА СУСПІЛЬСТВА. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-17