Артюшок, В. (2022). МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ У СИСТЕМІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-61