Пенцак, Є., Саврук, Г., & Саврук, О. (2021). ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ БЕЗРИЗИКОВОГО ЕКВІВАЛЕНТУ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-19