Григорова, З. (2021). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-1