Мишко, О., & Камінська, І. (2021). ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-25