Микитин, О. (2022). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-59