Гуріна, Н., & Бестюк, А. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-13