Назаренко, С., & Плесюк, О. (2022). ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЩОДО ЯКИХ ВІДКРИТО СПРАВУ ПРО БАНКРУТСТВО. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-18