Козлов, В. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ КЛІЄНТ-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-66