ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ
ЧЕРЕЗ ІННОВАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНИЙ РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Порудєєва Т.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту організацій
та зовнішньоекономічної діяльності
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Кравченко Л.О.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри менеджменту організацій
та зовнішньоекономічної діяльності
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

У статті представлено стан конкурентоспроможності Південного регіону та обґрунтовано рекомендації щодо її формування та підвищення через інноваційно-логістичний розвиток експортного потенціалу.
Ключові слова: конкурентоспроможність, експортний потенціал, інновації, логістика, Південний регіон.

Порудеева Т.В., Кравченко Л.А. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЮЖНОГО РЕГИОНА ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В статье представлено состояние конкурентоспособности Южного региона и обоснованы рекомендации по ее формированию и повышению через инновационно-логистическое развитие экспортного потенциала.
Ключевые слова: конкурентоспособность, экспортный потенциал, инновации, логистика, Южный регион.

Porudeyeva T.V., Kravchenko L.A. FORMATION OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF THE SOUTHERN REGION THROUGH INNOVATIVE LOGISTICS DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL
The article presents the state of competitiveness of the southern region and recommendations for its formation and improvement through innovation and logistics development of export potential.
Keywords: competitiveness, export potential, innovation, logistics, southern region.

Завантажити статтю (pdf)