АНАЛІЗ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В МЕДИЧНІЙ УСТАНОВІ

Кривокульська Н.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту та публічного управління
Тернопільського національного економічного університету

Крисько Ж.Л.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту та публічного управління
Тернопільського національного економічного університету

У статті здійснено сутнісну характеристику управління охороною праці в медичних установах. Охарактеризовано правові основи управління охороною праці в медичній установі. Проведено зіставлення типових завдань і обов’язків інженера з охорони праці із завданнями і обов’язками інженера з охорони праці Спеціалізованого територіального медичного об’єднання (СТМО) «Фтизіатрія». Визначено завдання і обов’язки, які мають місце у посадовій інструкції інженера з охорони праці СТМО «Фтизіатрія», а також які не знайшли відображення у ній.
Ключові слова: охорона здоров’я, охорона праці, управління охороною праці, інженер з охорони праці, посадова інструкція інженера з охорони праці СТМО «Фтизіатрія».

Кривокульская Н.М., Крисько Ж.Л. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В статье осуществлена характеристика управления охраной труда в медицинских учреждениях. Охарактеризованы правовые основы управления охраной труда в медицинском учреждении. Проведено сопоставление типовых задач и обязанностей инженера по охране труда с задачами и обязанностями инженера по охране труда Специализированного территориального медицинского объединения (СТМО) «Фтизиатрия». Определены задачи и обязанности, которые имеют место в должностной инструкции инженера по охране труда СТМО «Фтизиатрия», а также которые не нашли отражения в ней.
Ключевые слова: здравоохранение, охрана труда, управление охраной труда, инженер по охране труда, должностная инструкция инженера по охране труда СТМО «Фтизиатрия».

Kryvokulska N.M., Krysko Zh.L. ANALYSIS OF MANAGEMENT PRACTICE OF IN LABOUR PROTECTION IN A MEDICAL ESTABLISHMENTS
An essential characteristic of management of in labour protection in medical establishments is carried out in the article. The legal basis of management of labour protection in a medical establishment is characterized. The comparison of typical tasks and responsibilities of a labour protection engineer and the tasks and responsibilities of a labour protection engineer of the STMA “Phthysiology” was carried out. The tasks and responsibilities enumerated in the job description of a labour protection engineer of the STMA “Phthysiology” as well as those which are not reflected in it are defined.
Keywords: health protection, labor protection, management of labour protection, engineer of labour protection, job description of a labour protection engineer of the STMA “Phthysiology”.

Завантажити статтю (pdf)