ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ
ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ

Федорчук О.С.
студентка навчально-наукового інституту економіки,
оподаткування та митної справи
Університету державної фіскальної служби України
Сторожук О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри митної справи
Університету державної фіскальної служби України

У статті проведено дослідження основних детермінантів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни. Виявлені основні мотиваційні чинники, які впливають на рішення країни у стимулюванні прямих іноземних інвестицій. Визначено основні інструменти стимулювання прямих іноземних інвестицій. Проаналізовано світовий досвід використання інвестиційних стимулів задля активізації іноземних інвесторів.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, іноземний інвестор, інвестиційні стимули, інвестиційна політика, світовий досвід.

Федорчук О.С., Сторожук О.В. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ
В статье проведено исследование основных детерминантов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику страны. Выявлены основные мотивационные факторы, которые влияют на решение страны в стимулировании прямых иностранных инвестиций. Определены основные инструменты стимулирования прямых иностранных инвестиций. Проанализирован мировой опыт использования инвестиционных стимулов для активизации иностранных инвесторов.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестор, инвестиционные стимулы, инвестиционная политика, мировой опыт.

Fedorchuk O.S., Storozhuk O.V. THE PRACTICE OF USING THE INSTRUMENTS OF INCENTIVES OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT BY FOREIGN COUNTRIES
The article studies the main determinatives of foreign direct investment in the economy. Detected the basic motivational factors that influence to decision of the country to stimulate foreign direct investment. Determinated the main tools of stimulation foreign direct investment. Analyzed the world experience of using investment incentives for foreign investors intensify.
Keywords: foreign direct investment, foreign investors, investment incentives, investment policy, international experience.

Завантажити статтю (pdf)