БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Пітюлич М.М.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри фінансів і банківської справи
Ужгородського національного університету

У статті розглянуто вплив бюджетної політики на розвиток гірських територій Карпатського регіону в умовах здійснення децентралізації державного управління. Велику увагу приділено створенню дієвого механізму формування фінансово самодостатніх об’єднань територіальних громад гірських поселень зони Карпат.
Ключові слова: бюджетна політика, субвенції, допомога, самодостатній розвиток, гірські території.

Питюлич М.М. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
В статье рассмотрено влияние бюджетной политики на развитие горных территорий Карпатского региона в условиях осуществления децентрализации государственного управления. Большое внимание уделено созданию действенного механизма формирования финансово самодостаточных объединений территориальных общин горных поселений зоны Карпат.
Ключевые слова: бюджетная политика, субвенции, помощь, самодостаточное развитие, горные территории.

Pityulych M.M. FISCAL POLICY TO STIMULATE THE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN AREAS UNDER DECENTRALIZATION
The article discusses the impact of fiscal policy on the development of mountain areas in the Carpathian region in terms implementation of decentralization of public administration. Much attention is given to the author of the article creation of an effective mechanism of forming associations financially self-sufficient local communities of mountain settlements in areas Carpathians.
Keywords: fiscal policy, subsidies, aid, self-sufficient development of the mountain territory.

Завантажити статтю (pdf)