ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ

Мельникова К.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки, управління підприємствами та логістики
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Статтю присвячено актуальним питанням визначення поняття «логістичне обслуговування». Проаналізовано та систематизовано принципи, на яких базується формування системи логістичного обслуговування споживачів. Визначено послідовність дій, що дають змогу сформувати систему логістичного обслуговування, та показники, які мають вплив на вибір споживачами компанії з надання логістичних послуг.
Ключові слова: послуга, сервіс, логістика, логістичне обслуговування.

Мельникова Е.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Статья посвящена актуальным вопросам определения понятия «логистическое обслуживание». Проанализированы и систематизированы принципы, на которых базируется формирование системы логистического обслуживания потребителей. Определена последовательность действий, которые позволяют сформировать систему логистического обслуживания, и показатели, которые влияют на выбор потребителями компании по оказанию логистических услуг.
Ключевые слова: услуга, сервис, логистика, логистическое обслуживание.

Melnykova K.V. THEORETICAL PRINCIPLES OF LOGISTICS CUSTOMER SERVICE
The article is devoted to topical issues of the definition of logistics services. Analyzed and systematized the principles underlying the formation of the system of logistics customer service. The sequence of actions that allow to form the system of logistic service and indicators that influence the choice of consumers for the provision of logistics services.
Keywords: service, logistics, logistics services.

Завантажити статтю (pdf)