ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Овдієнко В.М.
студентка економічного факультету
Запорізького національного університету
Батракова Т.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси і кредит»
Запорізького національного університету

У статті проаналізована динаміка рівня інфляції з 2013-2016 роки, також надана інформація про зміни інфляції за місяцями у 2016 році. Зазначено визначення інфляційного таргетування та головні його елементи. Визначені та детально описані умови правильного впровадження цього монетарного режиму. Зазначені переваги впровадження інфляційного таргету на території України. Уточнені та описані обмеження впровадження цієї політики. Виділені головні проблеми діяльності Національного банку України перед реалізацією інфляційного таргетування. Визначені ключові аспекти функціонування цього режиму та деякі проблемні місця.
Ключові слова: інфляційне таргетування, рівень інфляції, Національний банк України (НБУ).

Овдиенко В.М., Батракова Т.И. ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ИНФЛЯЦИОННОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ
В статье проанализирована динамика уровня инфляции с 2013-2016 года, также предоставлена информация об изменениях инфляции по месяцам в 2016 году. Указано определение инфляционного таргетирования и главные его элементы. Определены и подробно описаны условия правильного внедрения этого монетарного режима. Указанные преимущества внедрения инфляционного таргету на территории Украины. Уточненные и описаны ограничения внедрения этой политики. Выделены главные проблемы деятельности Национального банка Украины перед реализацией инфляционного таргетирования. Определены ключевые аспекты функционирования этого режима и некоторые проблемные места.
Ключевые слова: инфляционное таргетирование, уровень инфляции, Национальный банк Украины (НБУ).

Ovdiyenko V.M., Batrakova T.I. PROBLEMS OF IMPLEMENTING INFLATION TARGETING IN UKRAINE
This article analyzes the dynamics of inflation from 2013-2016 years, also provided information on changes in monthly inflation in 2016. It indicated definition of inflation targeting and its main elements. Identified and described in detail the proper implementation of the monetary regime. Listed benefits of implementing target inflation in Ukraine. Refined and restrictions described the implementation of this policy. It highlighted the main problems of the National Bank of Ukraine to the implementation of inflation targeting. This article indicated key aspects of the regime and some problem areas.
Keywords: inflation targeting, inflation, the National Bank of Ukraine (NBU).

Завантажити статтю (pdf)