ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

Навроцький Р.Л.
здобувач
Національного університету водного господарства
та природокористування

У статті наводиться досвід Німеччини Польщі, Швейцарії, Швеції у сфері безпечного поводження з твердими побутовими відходами. Описуються по кожні із країн особливості такого поводження. Запропоновано досвід країн який буде корисний для застосування в Україні враховуючи особливості поводження на даній території.
Ключові слова: тверді побутові відходи, сортування відходів, безпечні методи поводження з відходами, переробка відходів, когенераційні модулі.

Навроцкий Р.Л. ОПЫТ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ
В статье приводится опыт Германии Польши, Швейцарии, Швеции в сфере безопасного обращения с твердыми бытовыми отходами. Описываются по каждой из стран особенности такого поведения. Предложено опыт стран, который будет полезен для применения в Украине, учитывая особенности поведения на данной территории.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, сортировка отходов, безопасные методы обращения с отходами, переработка отходов, когенерационные модули.

Nawrocki R.L. THE EXPERIENCE OF THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION IN THE FIELD OF SAFE HANDLING OF SOLID WASTE
In the article the experience of Germany, Switzerland and Sweden in the safe handling of solid waste. Describe for each country features such treatment. An experience of which will be useful for application in Ukraine especially given the treatment in the area.
Keywords: municipal solid waste, sorting waste, safe methods of waste management, recycling, cogeneration modules.

Завантажити статтю (pdf)