ОСОБЛИВОСТІ ШТРИХКОДУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТОРГІВЛІ

Олійник О.С.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри економіки підприємства
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Однією із особливостей штрихкодування товарів підприємств торгівлі є те, що при наявності на товарах штрихкоду новий штрихкод на товар не проставляється, а на товар без штрихкоду підприємство маркує його внутрішнім кодом. Для спрощення кодування розфасованих товарів їх пакування здійснюється на спеціальних електронних вимірювальних комплексах, що забезпечують друк етикеток з внутрішніми штрихкодами.
Ключові слова: штрихкод, продовольчі та непродовольчі товари, підприємства торгівлі, особливості, спеціальні електронні вимірювальні комплекси.

Олейник О.С. ОСОБЕННОСТИ ШТРИХКОДИРОВАНИЯ ПОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТОРГОВЛИ
Одной из особенностей штрихкодирования товаров предприятий торговли является то, что при наличии на товарах штрихкодов новый штрихкод на товар не проставляется, а на товар без штрих предприятие маркирует его внутренним кодом. Для упрощения кодирования расфасованных товаров их упаковки осуществляется на специальных электронных измерительных комплексах, обеспечивающих печать этикеток с внутренними штрихкодами.
Ключевые слова: штрихкод, продовольственные и непродовольственные товары, предприятия торговли, особенности, специальные электронные измерительные комплексы.

Oliynyk O.S. THE PECULIARITIES OF BAR CODING OF FOOD AND NON-FOOD GOODS BY TRADING COMPANIES
One of the characteristics of goods bar coding provided in the presence of bar code on goods is the fact that new bar code is not stamped on a product, and the goods without a bar code are marked with the internal code by the company. To simplify coding of packaged products the packaging is made on special electronic measuring system, providing printing labels with internal bar codes.
Keywords: bar coding, of food and non-food goods, trading companies, characteristics, special electronic measuring system.

Завантажити статтю (pdf)