СУМІСНІСТЬ І УЗГОДЖЕННЯ НОВОЇ ВЕРСІЇ СТАНДАРТУ ISO 9001:2015 З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ЩОДО СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

Крикун О.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та менеджменту
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

У статті проведено дослідження переходу на нову версію міжнародних стандартів ISO 9001:2015, які допоможуть поліпшити загальну дієвість підприємства та забезпечити міцну основу його сталого розвитку. Тільки сумісність й узгодженість з іншими міжнародними стандартами ISO щодо систем управління якістю дадуть змогу зосередитися на управлінні процесами виробництва.
Ключові слова: міжнародні стандарти, принципи, системи управління якістю, управління ризиками, успіх підприємства.

Крикун О.А. СОВМЕСТИМОСТЬ И СОГЛАСОВАНИЕ НОВОЙ ВЕРСИИ СТАНДАРТА ISO 9001:2015 С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В статье проведено исследование перехода на новую версию международных стандартов ISO 9001:2015, которые помогут улучшить общее функционирование предприятия и обеспечить прочную основу его устойчивого развития. Только совместимость и согласованность с другими международными стандартами ISO по системам управления качеством позволят сосредоточиться на управлении процессами производства.
Ключевые слова: международные стандарты, принципы, системы управления качеством, управление рисками, успех предприятия.

Krikun О.A. COMPATIBILITY AND COORDINATION OF THE NEW VERSION OF ISO 9001:2015 INTERNATIONAL STANDARDS FOR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
The paper studied the transition to the new version of ISO 9001: 2015, which will help to improve the overall functioning of the enterprise and provide a solid basis for its sustainable development. Only the compatibility and consistency with other quality management systems ISO international standards will help to focus on the management of production processes.
Keywords: international standards, principles, quality management system, risk management, success of the enterprise.

Завантажити статтю (pdf)