МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ І ВІДБОРУ ВЕНЧУРНИХ ПРОЕКТІВ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дериколенко О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування
Сумського державного університету

У статті сформульовано основні етапи оцінки та вибору венчурних проектів промислових підприємств. Дані пропозиції дають змогу формалізувати процес відбору венчурних проектів і зробити його максимально прозорим, зрозумілим і простим.
Ключові слова: венчурний проект, оцінка ефективності, промислові підприємства, методичний підхід.

Дериколенко А.Н. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ И ОТБОРУ ВЕНЧУРНЫХ ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье сформулированы основные этапы оценки и отбора венчурных проектов промышленных предприятий. Данные предложения позволяют формализовать процесс отбора венчурных проектов и сделать его максимально прозрачным, понятным и простым.
Ключевые слова: венчурный проект, оценка эффективности, промышленные предприятия, методический подход.

Derykolenko O.M. THE METHODICAL APPROACH TO EVALUATING AND SELECTING VENTURE PROJECTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
The article formulated the main stages of evaluating and selecting venture projects of industrial enterprises. These proposals allow formalizing the selection of process of venture projects, and making it as transparent, clear and simple as possible.
Keywords: venture projects, valuation of the effectiveness, industrial enterprise, methodological approach.

Завантажити статтю (pdf)