РОЗРОБКА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Мантур-Чубата О.С.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри економіки та управління
Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира,
Митрополита Київського і всієї України
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Шевченко В.А.
директор 
Хмельницької обласної агенції ТДВ «СТДВ «ГЛОБУС»

Стаття присвячена актуальним питанням розробки системи мотивації персоналу страхових компаній. Проаналізовано та систематизовано системи мотивацій провідних страхових компаній України. Запропоновано найбільш прийнятну для досліджуваних компаній систему мотивації.
Ключові слова: мотивація, система мотивації, мотиваційні фактори, страхова компанія.

Мантур-Чубата О.С., Шевченко В.А. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Статья посвящена актуальным вопросам разработки системы мотивации персонала страховых компаний. Проанализированы и систематизированы системы мотиваций ведущих страховых компаний Украины. Предложено наиболее приемлемую для исследуемых компаний систему мотивации.
Ключевые слова: мотивация, система мотивации, мотивационные факторы, страховая компания.

Mantur-Chubata O.S., Shevchenko V.A. DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF PERSONNEL MOTIVATION OF INSURANCE COMPANIES
The article is devoted to topical issues of development of the system of motivation of the personnel of insurance companies. The systems of motivations leading insurance companies in Ukraine are analyzed and systematized. Their strengths and weaknesses are identified. The most acceptable motivation system for insurance companies is offered.
Keywords: motivation, motivation system, motivational factors, the insurance company.

Завантажити статтю (pdf)