ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БАНКУ

Токар Я.І.
аспірант, магістрант
Мукачівського державного університету

Сурей Т.М.
магістрант
Мукачівського державного університету

Федак М.В.
магістрант
Мукачівського державного університету

Стаття присвячена проблемі управління кредитним потенціалом банку в сучасних умовах. Обґрунтовано теоретичні та організаційні основи формування кредитних ресурсів у банківській системі. Систематизовано принципи та фактори, на основі яких має здійснюватися формування та використання кредитного потенціалу банку.
Ключові слова: кредитний потенціал банку, формування кредитних ресурсів, використання кредитного потенціалу.

Токар Я.И., Сурей Т.М., Федак М.В. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ БАНКА
Статья посвящена проблеме управления кредитным потенциалом банка в современных условиях. Обоснованы теоретические и организационные основы формирования кредитных ресурсов в банковской системе. Систематизированы принципы и факторы, на основе которых должно осуществляться формирование и использование кредитного потенциала банка.
Ключевые слова: кредитный потенциал банка, формирование кредитных ресурсов, использования кредитного потенциала.

Завантажити статтю (pdf)