УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ

Бакало Н.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри туризму та адміністрування
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Рекреаційна індустрія визначається ресурсними можливостями, що безпосередньо впливають на отримання нових наукових результатів і нових технологій, про що свідчить її поступовий розвиток у Полтавському регіоні, одним зі стратегічних напрямів якого є розвиток його рекреаційного потенціалу.
Ключові слова: рекреація, ресурси, регіон, стратегічний напрям, потенціал.

Бакало Н.В. УПРАВЛЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ПОЛТАВСКОГО РЕГИОНА
Рекреационная индустрия определяется ресурсными возможностями, непосредственно влияющими на получение новых научных результатов и новых технологий, о чем свидетельствует ее постепенное развитие в Полтавском регионе, одним из стратегических направлений которого является развитие его рекреационного потенциала.
Ключевые слова: рекреация, ресурсы, регион, стратегическое направление, потенциал.

Bakalo N.V. MANAGEMENT OF RECREATIONAL RESOURCES OF POLTAVA REGION
Recreation industry defined resource capabilities that directly affect the receipt of new research results and new technologies, as evidenced by its gradual development in Poltava region, one of the strategic directions of which is the development of its recreational potential.
Keywords: recreation, resources, region, strategic direction, potential.

Завантажити статтю (pdf)