ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА, ХЛІБОБУЛОЧНИХ І БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ

Хрутьба Ю.С.
аспірант кафедри екологічного менеджменту та підприємництва
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті запропоновано підхід до розробки моделі формування товарно-транспортних потоків для підприємства із виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів. Об'єкт дослідження – управління товарно-транспортними потоками підприємства. Дану роботу присвячено аналізу товарно-транспортних потоків підприємства для визначення параметрів еколого-економічної оцінки товарно-транспортних потоків.
Ключові слова: оптимізація, товарно-транспортний потік, логістика, потік, матеріальний потік.

Хрутьба Ю.С. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБА, ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В статье предложен подход к разработке модели формирования товарно-транспортных потоков на предприятии по производству хлеба, хлебобулочных и мучных изделий. Объект исследования – управление товарно-транспортными потоками предприятия. Данная работа посвящена анализу товарно-транспортных потоков предприятия для определения параметров эколого-экономической оценки товарно-транспортных потоков.
Ключевые слова: оптимизация, товарно-транспортный поток, логистика, поток, материальный поток.

Khrutba Y.S. FACTORS FORMATION OF COMMODITY-TRAFFIC ENTERPRISES FOR THE PRODUCTION OF BREAD, BAKERY AND PASTRY
In the article the approach to develop a model of commodity-transport streams for companies within the industry for the production of bread, bakery and pastry. Object of study - inventory management of traffic flows of the company. This work is devoted to the analysis of commodity-traffic enterprise to determine the parameters of ecological and economic assessment of commodity-transport streams.
Keywords: optimization, inventory, traffic, logistics, flows, material flows.

Завантажити статтю (pdf)