ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Волошина С.В.
кандидат економічний наук, доцент,
доцент кафедри підприємництва і торгівлі
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

У статті розглянуто значення ефективного використання матеріальних ресурсів у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано методику аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів оцінювання її впливу на конкурентоспроможність підприємства. Зображено поетапний її алгоритм. Визначено напрями вдосконалення економічного механізму управління ефективністю використання матеріальних ресурсів підприємства.
Ключові слова: матеріальні ресурси, ефективність використання, конкурентоспроможність, методика, алгоритм, економічний механізм.

Волошина С.В. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрено значение эффективного использования материальных ресурсов в обеспечении конкурентоспособности предприятия. Предложено методику анализа эффективности использования материальных ресурсов оценки ее влияния на конкурентоспособность предприятия. Представлен пошаговый ее алгоритм. Определены основные направления усовершенствования экономического механизма управления эффективностью использования материальных ресурсов предприятия.
Ключевые слова: материальные ресурсы, эффективность использования, конкурентоспособность, методика, алгоритм, экономический механизм.

Voloshyna S.V. ECONOMIC CONTROLLING MECHANISM OF THE MATERIAL RESOURCES’ UTILIZATION EFFICIENCY AT TE ENTERPRISE
The article presents the importance of the effective utilization of material resources to ensure the enterprise’s competitiveness. The methods of the analysis of material resources’ utilization efficiency in the context of evaluating its impact on the competitiveness of the enterprise are suggested. Its step-by-step algorithm is presented. The main improvement directions of material resources’ utilization efficiency control at the enterprise are identified.
Keywords: material resources, utilization efficiency, competitiveness, methods, algorithm, economic mechanism.

Завантажити статтю (pdf)