ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КИТАЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Стегней Маріанна Іванівна
доктор економічних наук, професор,
декан факультету економіки, управління та інженерії
Мукачівського державного університету
Король Марина Михайлівна
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Парлаг С.В.
студентка
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Stehnei Marianna
Mukachevo State University
Korol M.M., Parlah S.V.
Uzhhorod National University

У даній науковій публікації авторами проаналізовано особливості зовнішньоторговельної політики Китаю, історію її трансформації, причини стрімкого економічного зростання, беручи до уваги динаміку розвитку основних показників зовнішньої торгівлі та основні напрямки зовнішньоторговельної політики Китаю на сьогодні. Зроблено висновки та перспективи подальшого стратегічного розвитку у даному напрямі. Ключові слова: зовнішньоторговельна політика, Китай, стратегія розвитку торгівлі Китаю, політика «відкритих дверей», експортно-імпортні операції.

Stehnei Marianna, Korol M.M., Parlah S.V. FEATURES OF FOREIGN TRADE IN CHINA IN MODERN CONDITIONS
In this scientific publication, the authors analyze the peculiarities of China's foreign trade policy, the history of its transformation, and the causes of rapid economic growth, taking into account the dynamics of development of the main indicators of foreign trade and the main directions of China's foreign trade policy for today. The purpose of this work is a comprehensive analysis of the current trends and features of China's foreign trade policy.
Key words: foreign trade policy, China, strategy of trade development of China, open door policy, export-import
operations.

DOI: 10.32782/2524-0072/2019-20-8

 

Завантажити статтю (pdf)