ОЦІНКА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ РИЗИКІВ

Дем’ян Я.Ю.
старший викладач кафедри економіки, управління та інженерії
Мукачівського державного університету

У статті розглянуто особливості національної аграрної політики. Проаналізовано сучасний стан розвитку агропромислового сектору Закарпатської області, обґрунтовано актуальність розвитку сільського господарства для підвищення соціально-економічного розвитку сільських територій та необхідність залучення прямих іноземних інвестицій для сталого розвитку аграрного сектору області.
Ключові слова: регіон, аграрний сектор, аграрна політика, економічний розвиток, інвестиції, ризики.

Демьян Я.Ю. ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РИСКОВ
В статье рассмотрены особенности национальной аграрной политики. Проанализировано современное состояние развития агропромышленного сектора Закарпатской области, обоснованы актуальность развития сельского хозяйства для повышения социально-экономического развития сельских территорий и необходимость привлечения прямых иностранных инвестиций для устойчивого развития аграрного сектора области.
Ключевые слова: регион, аграрный сектор, аграрная политика, экономическое развитие, инвестиции, риски.

Demian Ya.Yu. EVALUATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR TRANSCARPATHIAN REGION UNDER RISK
The article describes the features of the national agricultural policy. The current state of development of the agricultural sector of the Transcarpathian region, the urgency of agricultural development to improve the socio-economic development of rural areas and the need to attract foreign direct investment for sustainable development of the agricultural sector of the region.
Keywords: region, the agricultural sector, agricultural policy, economic development, investment risks.

Завантажити статтю (pdf)