ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

Ляшко І.І.
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри маркетингу
Донецького державного університету управління

Єременко О.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу
Донецького державного університету управління

У статті досліджено проблему забезпечення якості продукції підприємства та її підвищення. Обґрунтовано необхідність застосування комплексних системних підходів для здійснення контролю якості. Розглянуто фактори, що впливають на якість продукції; виявлено важливу роль людського фактору в системі управління.
Ключові слова: якість продукції, системи управління, контроль, фактори впливу, людський фактор.

Ляшко И.И., Єременко Е.Н. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
В статье исследована проблема обеспечения качества продукции предприятия и его повышения. Обоснована необходимость применения комплексных системных подходов для осуществления контроля качества. Рассмотрены факторы, влияющие на качество продукции; выявлена важная роль человеческого фактора в системе управления.
Ключевые слова: качество продукции, системы управления, контроль, факторы влияния, человеческий фактор.

Lyashko I.I., Eremenko E.N. THE HUMAN FACTOR IN QUALITY MANAGEMENT OF PRODUCTS
The article studies the problem of ensuring the quality of products and its increase. The necessity of application of complex system approaches for the implementation of quality control. Considered factors influencing product quality; identified the important role of the human factor in the control system.
Keywords: quality products, control systems, control, influence factors, the human factor.

Завантажити статтю (pdf)