ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Височин І.В.
доктор економічних наук, доцент,
Київський національний торговельно-економічний університет

Вавдійчик І.М.
кандидат економічних наук,
Київський національний торговельно-економічний університет

У статті досліджено основні тенденції результативності та ефективності управління товарними ресурсами підприємств роздрібної торгівлі України. Досліджено динаміку показників швидкості обертання товарно-матеріальних запасів, доходності та рентабельності товарних ресурсів підприємств роздрібної торгівлі. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності управління товарними ресурсами підприємств роздрібної торгівлі України.
Ключові слова: товарні ресурси, результативність, ефективність, товарно-матеріальні запаси, комерційний дохід.

Высочин И.В., Вавдийчик И.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ
В статье исследованы основные тенденции результативности и эффективности управления товарными ресурсами предприятий розничной торговли Украины. Исследована динамика показателей скорости обращения товарно-материальных запасов, доходности и рентабельности товарных ресурсов предприятий розничной торговли. Предложены мероприятия по повышению эффективности управления товарными ресурсами предприятий розничной торговли Украины.
Ключевые слова: товарные ресурсы, результативность, эффективность, товарно-материальные запасы, коммерческий доход.

Vysochyn I.V., Vavdiichyk I.M. RESEARCH OF EFFECTIVENESS AND MANAGEMENT EFFICIENCY BY THECOMMODITY RESOURCE OF ENTERPRISES OF RETAIL BUSINESS OF UKRAINE
The basic tendencies of effectiveness and efficiency of enterprises of retail business of Ukraine are investigational in the article. Drawn conclusion an author in relation to the dynamics of volume of net profit (profit yields) from realization of products (commodities, works, services) of enterprises of retail business of Ukraine. On the basis of dynamics of volumes of productive supplies drawn conclusion about activation of own productive activity by the enterprises of retail business: the enterprises of retail business diversify the activity and man-hunt new sources of forming of commodity resources. Undertaken a study of effectiveness and efficiency of management of enterprises of retail business of Ukraine commodity resources allows to draw conclusion about her subzero efficiency. In further an increase of efficiency of activity is on a management by a commodity resources will require from enterprises the retail business of introduction of the measures, sent to the increase of level of commercial profit, decline of level of operating charges.
Keywords: commodity resources, effectiveness, efficiency, inventories of supple, commercial profit.

Завантажити статтю (pdf)