ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Табінський В.А.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії
Університету митної справи та фінансів

Сімон А.П., Стасюк А.В.
студенти
Університету митної справи та фінансів

У статті розглядаються проблеми розвитку малого бізнесу в Україні, аналіз його фінансування. Також було проаналізовано основні економічні показники, які супроводжують діяльність малих підприємств. У результаті дослідження запропоновано шляхи подолання даних проблем, які покращать роботу суб’єктів малого бізнесу.
Ключові слова: мале підприємництво, державне регулювання, фінансування, кредитування, державна підтримка.

Табинский В.А., Симон А.П., Стасюк А.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
В статье рассматриваются проблемы развития малого бизнеса в Украине, анализ його функционирования. Также были проанализированы основные экономические показатели, сопровождающие деятельность малых предприятий. В результате исследования предложены пути преодоления данных проблем, которые улучшат работу субъектов малого бизнеса.
Ключевые слова: малое предпринимательство, государственное регулирование, финансирование, кредитование, государственная поддержка.

Tabinsky V.A., Simon A.P., Stasiuk A.V. SOME ASPECTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPEMENT IN UKRAINE
This article discuss the problems of small business, the analysis of financing in Ukraine. It was also analyzes the main economic indicators that accompany the activities of small businesses. The study suggested ways to overcome these problems, which enhance the work of small businesses.
Keywords: small business, state regulation, financing, crediting, state supporting.

Завантажити статтю (pdf)