ЛЕВЕРИДЖ-ЛІЗИНГ ЯК МЕХАНІЗМ ДОВГОСТРОКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТРЕБ ПІДПРИЄМСТВ

Татарінов В.В.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри маркетингу, економіки,
економічної кібернетики і соціальної роботи
Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
Гноєвий В.Г.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

У статті розглянуті особливості застосування моделі леверидж-лізингу для вирішення проблеми довгострокового фінансування потреб підприємств у капітальних інвестиціях. Відзначена доцільність впровадження леверидж-лізингу у практику вітчизняних банків з метою розширення переліку реально діючих фінансових продуктів.
Ключові слова: лізинг, леверидж-лізинг, інвестиційна діяльність, фінансування, кредитування.

Татаринов В.В., Гноевой В.Г. ЛЕВЕРИДЖ-ЛИЗИНГ КАК МЕХАНИЗМ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены особенности применения модели леверидж-лизинга для решения проблемы долгосрочного финансирования потребностей предприятий в капитальных инвестициях. Отмечена целесообразность внедрения леверидж-лизинга в практику отечественных банков с целью расширения перечня реально действующих финансовых продуктов.
Ключевые слова: лизинг, леверидж-лизинг, инвестиционная деятельность, финансирование, кредитование.

Tatarinov V.V., Gnoyevyi V.G. LEVERAGE-LEASING AS A LONG TERM MECHANISM OF ENTERPRISES INVESTMENT NEEDS
The article presents application features of the leverage leasing’s models in solutions of problems of the long-term financing of capital investment of enterprises. Feasibility of implementation of the leverage leasing in the practice of local banks with a view of the growth of the in place list financial products is identified.
Keywords: leasing, leverage leasing, investment banking, financing, credit financing.

Завантажити статтю (pdf)