ОЦІНКА СТАНУ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Богданюк О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри статистики та економічного аналізу
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Кіча А.О.
студентка економічного факультету
Національного університету біоресурсів і природокористування України

У статті досліджено сучасний стан виробництва соняшникової олії в Україні, проаналізовано основні тенденції виробництва та перспективи розвитку ринку олійних культур. Акцентовано увагу на основні пріоритети та недоліки виробництва соняшникової олії в Україні. Розглянуто перспективи розвитку зовнішньої торгівлі соняшниковою олією в Україні.
Ключові слова: соняшникова олія, рослинна олія, експорт, тенденції розвитку ринку, Україна.

Богданюк Е.В., Кича А.О. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В УКРАИНЕ:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье исследовано современное состояние производства подсолнечного масла в Украине, проанализированы основные тенденции производства и перспективы развития рынка масличных культур. Акцентировано внимание на основные приоритеты и недостатки производства подсолнечного масла в Украине. Рассмотрены перспективы развития внешней торговли подсолнечным маслом в Украине.
Ключевые слова: подсолнечное масло, растительное масло, экспорт, тенденции развития рынка, Украина.

Bohdaniuk O.V., Kicha A.O. ASSESSMENT OF THE STATE OF SUNFLOWER OIL PRODUCTION IN UKRAINE:
MAIN TRENDS AND PROSPECTS

The article investigates the current state of sunflower oil production in Ukraine, analyzes the main trends of production and prospects of the market for oilseeds. The attention is focused on the key priorities and disadvantages of sunflower oil in Ukraine. Prospects of development of foreign trade in sunflower oil in Ukraine are considered.
Keywords: sunflower oil, vegetable oil, export, trends of market development, Ukraine.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-207

Завантажити статтю (pdf)