ЗРОСТАННЯ КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ СУБОРДИНОВАНОГО БОРГУ

Клименко С.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика
Сімонян Л.А.
магістрант
Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика

Стаття розглядає можливості залучення субординованого боргу українськими банками з урахуванням специфіки розвитку кризи у цьому важливому секторі економіки. Рекомендовано використання гібридних капітальних інструментів, які дозволяють продовжити термін виконання боргових зобов′язань банку.
Ключові слова: капітал, субординований борг, гібридні капітальні інструменти.

Клименко С.А., Симонян Л.А. УВЕЛИЧЕНИЕ КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПУТЁМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБОРДИНИРОВАННОГО ДОЛГА
Статья рассматривает возможности привлечения субординированного долга украинскими банками с учётом развития кризиса в этом важном секторе экономики. Рекомендовано использование гибридных капитальных инструментов, которые позволяют продлить термин выполнения долговых обязательств банка.
Ключевые слова: капитал, субординованый долг, гибридные капитальные инструменты.

Klimenko S.O., Simonyan L.A. GROWTH THE COMMERCIAL BANK CAPITAL WITH THE WAY OF SUBORDINATE DEBT ATTRACTION
Article studies the possibilities of subordinate debt obtainment for Ukrainian banks. The research takes into account the crisis progress in this important economic sector. It recommends the use of hybrid capital instruments, which help to long the credit fulfillment time.
Keywords: capital, subordinate debt, hybrid capital instruments.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-152

Завантажити статтю (pdf)