РОЗВИТОК ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В ЄВРОПІ

Сардак С.Е.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри економіки та управління національним господарством
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Власов Є.І.
магістрант
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

У статті досліджено зміст та надано класифікацію індустріального туризму. Виділена специфіка розвитку даного виду туризму. Розглянуто ресурсний потенціал індустріального туризму у Європі. Розглянуті можливості розвитку індустріального туризму в країнах Європи. Визначено стан і перспективи розвитку індустріального туризму в Україні.
Ключові слова: індустріальний туризм, промисловий туризм, нетрадиційний туризм, туристичний продукт, Європа, Україна.

Сардак С.Э., Власов Е.И. РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ЕВРОПЕ
В статье исследовано содержание и предоставлена классификация индустриального туризма. Выделена специфика развития данного вида туризма. Рассмотрен ресурсный потенциал индустриального туризма в Европе. Рассмотрены возможности развития индустриального туризма в странах Европы. Определено состояние и перспективы развития индустриального туризма в Украине.
Ключевые слова: индустриальный туризм, промышленный туризм, нетрадиционный туризм, туристический продукт, Европа, Украина.

Sardak S.E., Vlasov Y.I. DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL TOURISM IN EUROPE
The article examines the content and provides a classification of industrial tourism. The specificity of the development of this type of tourism is singled out. The resource potential of industrial tourism in Europe is considered. The possibilities of development of industrial tourism in European countries are considered. The state and prospects of development of industrial tourism in Ukraine are determined.
Keywords: industrial tourism, industrial tourism, non-traditional tourism, tourism product, Europe, Ukraine.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-13

Завантажити статтю (pdf)