ВПЛИВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Петренко Н.О.
доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри публічного управління та адміністрування
Уманського національного університету садівництва

Стаття присвячена актуальним питанням впливу регіональної політики на інноваційний розвиток. Запропоновано вдосконалену схему регіональної мережі інноваційної діяльності, а також схему регіональної інноваційної системи регіону.
Ключові слова: регіональна політика, інноваційний розвиток, промислові підприємства.

Петренко Н.А. ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена актуальным вопросам влияния региональной политики на инновационное развитие. Предложена усовершенствованная схема региональной сети инновационной деятельности, а также схему региональной инновационной системы региона.
Ключевые слова: региональная политика, инновационное развитие, промышленные предприятия.

Petrenko N.A. INFLUENCE OF REGIONAL POLICY ON INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

The article is devoted to the actual questions of the influence of regional policy on innovation development. An improved scheme of the regional network of innovation activity, as well as a scheme of the regional innovation system of the region, is proposed.
Keywords: regional policy, innovation development, industrial enterprises.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-152

Завантажити статтю (pdf)