АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ПРИ ФОРМУВАННІ ПАТЕНТНОГО ПОРТФЕЛЮ

Шелест В.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і оподаткування,
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

У статті досліджено сутність та особливості формування патентного портфелю в управлінні нематеріальними активами. Охарактеризовано патентну політику в діяльності суб’єктів господарювання. Розкрито та адаптовано для цілей управління нематеріальними активами процедуру аналізу таких активів із формуванням та використанням патентного портфелю, що забезпечує підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.
Ключові слова: нематеріальні активи, патентний портфель, патентна політика, патентний аналіз, управління нематеріальними активами.

Шелест В. С. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПАТЕНТНОГО ПОРТФЕЛЯ
В статье исследовано сущность и особенности формирования патентного портфеля в управлении нематериальными активами. Охарактеризовано патентную политику в деятельности субъектов хозяйствования. Раскрыто и адаптировано для целей управления нематериальными активами процедуру анализа таких активов с формированием и использованием патентного портфеля, что обеспечивает повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: нематериальные активы, патентный портфель, патентная политика, патентный анализ, управление нематериальными активами.

Shelest V. S. ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF INTANGIBLE ASSETS IN THE FORMATION OF A PATENT PORTFOLIO
The Research of the essence and features of formation of patent portfolio in managing intangible assets was conducted in the article. The aspects of patent policy in the activities of business entities are described. The process of analysis of such assets with the formation and use of a patent portfolio for the purpose of management of intangible assets is developed and adapted, that provides for improvement of the efficiency of business entities' activity.
Keywords: intangible assets, patent portfolio, patent policy, patent analysis, management of intangible assets.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-144

Завантажити статтю (pdf)