МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Дюгованець О.М.
кандидат економічних наук, доцент
виконуючий обов’язки завідувача кафедри бізнес-адміністрування
маркетингу та менеджменту
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородського національного університету»
Федурця В.П.
кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри бізнес-адміністрування маркетингу та менеджменту
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородського національного університету»
Довба І.В.
старший викладач кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородського національного університету»

У статті проаналізовано етапи оцінки прогнозування інноваційного розвитку регіону. Запропоновано методи визначення рівня інноваційного розвитку регіону, а також охарактеризовано показники, які використовуються під час визначення інноваційного потенціалу регіону. На основі даного дослідження авторами виокремлено проблеми, які виникають при виборі показників, що характеризують інноваційний потенціал розвитку регіону.
Ключові слова: оцінка, методи, показники, інноваційний потенціал, інноваційний розвиток регіону.

Дюгованець О.М., Федурця В.П., Довба И.В. МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В статье проанализированы этапы оценки прогнозирования инновационного развития региона. Предложены методы определения уровня инновационного развития региона, а также охарактеризованы показатели, используемые при определении инновационного потенциала региона. На основе данного исследования авторами выделены проблемы, которые возникают при выборе показателей, характеризующих инновационный потенциал развития региона.
Ключевые слова: оценка, методы, показатели, инновационный потенциал, инновационное развитие.

Diugowanets O.M., Fedurtsia V.P., Dovba I.V. THE PROGNOSTICATION METHODS OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT IN THE REGION

The article analyzes the evaluation stages of the prognostication of innovative region development. The determination methods of the innovative development level of the region are offered, as well as indicators, which are used in the innovation potential of the region determining, are described. Based on this research, the author outlines the problems that arise when choosing indicators that characterize the innovative potential of the region development.
Key words: evaluation, methods, indicators, innovative potential, innovative development of the region.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-85

Завантажити статтю (pdf)