ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ольховая І.О.
аспірант кафедри менеджменту,
Державного університету телекомунікацій

Розглянуто поняття “інформаційні ресурси”. Розкрито три основні підходи до визначення сутності інформаційних ресурсів. Наведено основні етапи забезпечення системи управління інформаційними ресурсами. Визначено особливості використання інформаційних ресурсів в діяльності телекомунікаційних підприємств. Демасковано основні характеристики інформаційних ресурсів в діяльності телекомунікаційних підприємств.
Ключові слова: інформація, інформаційні ресурси, телекомунікаційне підприємство, система управління, інформаційний процес

Ольховая И.А. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рассмотрено понятие "информационные ресурсы". Раскрыты три основных подхода к определению сущности информационных ресурсов. Приведены основные этапы обеспечения системы управления информационными ресурсами. Определены особенности использования информационных ресурсов в деятельности телекоммуникационных предприятий. Демаскированы основные характеристики информационных ресурсов в деятельности телекоммуникационных предприятий.
Ключевые слова: информация, информационные ресурсы, телекоммуникационное предприятие, система управления, информационный процесс

Olkhovaya I.A. INFORMATIVE RESOURCES IN THE PROCESS OF MANAGEMENT OF TELECOMMUNICATION ENTERPRISES
A concept "informative resources" is considered. Three basic ways are exposed to the determination of essence of informative resources. The basic stages of providing of managarial system of informative resources are brought. The features of the using of informative resources in activity of telecommunication enterprises are certain. Basic descriptions of informative resources in activity of telecommunication enterprises are unmasked.
Keywords: information, informative resources, telecommunication enterprise, managarial system, informative process.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-69

Завантажити статтю (pdf)