ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В РАМКАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Тюріна М.М.
аспірант кафедри управління та економіки водного транспорту
Державного університету інфраструктури та технологій

У статті розглянуте питання гармонізації податкової політики України в рамках інтеграційних процесів. Вказані проблемні питання пов’язані з процесом гармонізації податкової політики України, наведені основні показники ефективності податкової політики України та основні фактори впливу на неї.
Ключові слова: інтеграційний процес, гармонізація, податкова політика, Податковий кодекс, ефективність, підприємство.

Тюрина М.Н. ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В статье рассмотрен вопрос гармонизации налоговой политики Украины в рамках интеграционных процессов. Указаны проблемные вопросы связанные с процессом гармонизации налоговой политики Украины, приведены основные показатели эффективности налоговой политики Украины и основные факторы влияния на нее.
Ключевые слова: интеграционный процесс, гармонизация, налоговая политика, Налоговый кодекс, эффективность, предприятие.

Tiurina M.М. EFFICIENCY TAX POLICY OF UKRAINE WITHIN THE FRAMEWORK OF INTEGRATION PROCESSES
In the article the question is considered of harmonization of tax policy of Ukraine within the framework of integration processes. Problem questions are indicated associated with the process of harmonization of tax policy of Ukraine, the basic indexes of efficiency of tax policy of Ukraine and basic factors of influence are resulted on it.
Keywords: integration process, harmonization, tax policy, Tax code, efficiency, enterprise.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-29

Завантажити статтю (pdf)