ІНДУСТРІЯ 4.0 ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КРАЇНИ СВІТУ

Сигида Л.О.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри маркетингу та УІД
Сумського державного університету

У статті розглянуто Індустрію 4.0 як новий виток розвитку промислової революції, який характеризується інтеграцією виробництва та Інтернету й IT-технологій. Визначено, що Індустрія 4.0 стимулює виникнення нових технологій. Встановлено, що нині лише 25 країн світу готові до викликів Індустрії 4.0. З’ясовано, що основною можливістю Індустрії 4.0 є оптимізація виробництва, а головними загрозами – прийняття нерелевантних рішень та безпека даних.
Ключові слова: Індустрія 4.0, Інтернет речей, революція, країна, цифрові технології, мережі.

Сигида Л.А. ИНДУСТРИЯ 4.0 И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СТРАНЫ МИРА
В статье рассмотрена Индустрия 4.0 как новый виток развития промышленной революции, который характеризуется интеграцией производства и Интернета и IT-технологий. Определено, что Индустрия 4.0 стимулирует возникновение новых технологий. Установлено, что в настоящее время только 25 стран мира готовы к вызовам Индустрии 4.0. Отмечено, что основной возможностью Индустрии 4.0 является оптимизация производства, а главными угрозами – принятие нежелательных решений и безопасность данных.
Ключевые слова: Индустрия 4.0, Интернет вещей, революция, страна, цифровые технологии, сети.

Syhyda L.O. INDUSTRY 4.0 AND ITS IMPACT ON THE COUNTRIES OF THE WORLD
The article considers Industry 4.0 as a new wave of the industrial revolution, which can be characterized by the integration of production with Internet and IT technologies. It is determined that Industry 4.0 stimulates creating of new emerging technologies. It is estimated that at present only 25 countries of the world are ready for Industry 4.0. It is revealed that main feature of Industry 4.0 is production optimization, and the main threats of Industry 4.0 are irrelevant solutions and data security.
Keywords: Industry 4.0, Internet of Things, revolution, country, digital technology, networks.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-9

Завантажити статтю (pdf)