СТАТУС КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Ткачук І.І.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри економіки та обліку
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена актуальним питанням статусу криптовалют у розвинутих країнах світу та Україні. В роботі проаналізовано ставлення регулюючих органів до криптовалют та криптовалютних операцій в Україні, визначено їх статус на сьогодні. Визначено особливості державного регулювання та оподаткування криптовалютних операцій в деяких розвинених країнах світу.
Ключові слова: криптовалюта, віртуальна валюту / криптовалюта, Bitcoin, криптовалютні операції, майнінг.

Ткачук И.И. СТАТУС КРИПТОВАЛЮТ В УКРАИНЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА
Статья посвящена актуальным вопросам статуса криптовалют в развитых странах мира и Украине. В работе проанализировано отношение регулирующих органов к криптовалютам и криптовалютным операциям в Украине, определены их статус на сегодня. Определены особенности государственного регулирования и налогообложения криптовалютных операций в некоторых развитых странах мира.
Ключевые слова: криптовалюта, виртуальная валюта / криптовалюта, Bitcoin, криптовалютные операции, майнинг.

Tkachuk I.I. STATUS CRYPTOCURRENCY IN UKRAINE AND OTHER COUNTRIES
The article is devoted to topical issues cryptocurrency status in developed countries and Ukraine. The article analyzes the attitude of regulators towards cryptocurrency and crypt-exchange operations in Ukraine, their status is determined for today. The peculiarities of state regulation and taxation of cryptographic operations in some developed countries of the world are determined.
Keywords: cryptocurrency, virtual currency / cryptocurrency, Bitcoin, cryptranslation, mining.

Завантажити статтю (pdf)