ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Оніщенко М.Л.
доцент кафедри управління та фінансово-економічної безпеки
ННІ БТ «УАБС» Сумського державного університету
Сюркало Б.І.
доцент кафедри юридичних дисциплін
Сумської філії
Харківського національного університету внутрішніх справ

В статті розглянуто особливості формування механізму управління економічною безпекою підприємства, а саме: дано визначення поняттю «механізм управління економічною безпекою підприємства»; розглянуто особливості механізму управління економічною безпекою та основні етапи процесу управління фінансової безпеки.
Ключові слова: управління, економічна безпека, фінансова безпека, механізм, підприємства.

Онищенко М.Л., Сюркало Б.И. ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены особенности формирования механизма управления экономической безопасностью предприятия, а именно: дано определение понятию «механизм управления экономической безопасностью предприятия»; рассмотрены особенности механизма управления экономической безопасностью и основные этапы процесса управления финансовой безопасностью.
Ключевые слова: управление, экономическая безопасность, финансовая безопасность, механизм, предприятие.

Onicenko M.L., Surkalo B.I. FEATURES OF THE CONTROL MECHANISM OF ECONOMIC SAFETY ON THE ENTERPRISE
The article deals with the peculiarities of forming the mechanism of economic security management of the enterprise, namely: the definition of the concept "mechanism of management of economic safety of the enterprise" is given; features of the mechanism of economic security management and the main stages of the financial security management process are considered.
Keywords: management, economic safety, financial security, mechanism, enterprises.

Завантажити статтю (pdf)