СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ: ЗВ’ЯЗОК ІЗ МОТИВАЦІЄЮ СПОЖИВАЧІВ

Козин Л.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту
Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуті особливості формування політики соціально-відповідального маркетингу підприємств-виробників алкогольної продукції у відповідності до ключових мотивацій споживачів алкоголю. Запропонована модель формування поведінки, спрямованої на помірне і відповідальне споживання алкоголю, на основі реалізації комплексу соціально-відповідальних маркетингових заходів.
Ключові слова: соціально-відповідальний маркетинг (СВМ), мотив, мотивація, «алкогольні очікування», «відповідальне споживання алкоголю» («responsible drinking»), конформна поведінка, копінг-поведінка.

Козин Л.В. СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ: СВЯЗЬ С МОТИВАЦИЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В статье рассмотрены особенности формирования политики социально-ответственного маркетинга предприятий-производителей алкогольной продукции в соответствии с ключевыми мотивациями потребителей алкоголя. Предложена модель формирования поведения, направленного на умеренное и ответственное потребление алкоголя, на основе реализации комплекса социально-ответственных маркетинговых мероприятий.
Ключевые слова: социально-ответственный маркетинг (СОМ), мотив, мотивация, «алкогольные ожидания», «ответственное потребление алкоголя» («responsible drinking»), конформное поведение, копинг-поведение.

Kozyn L.V. SOCIALLY RESPONSIBLE MARKETING OF ALCOHOL PRODUCTS: RELATION WITH THE CONSUMERS’ MOTIVATIONS
The article considers the features of formation of the socially responsible marketing policy of the producers of alcoholic beverages in accordance with the key motivations of consumers. Here it is proposed the model of the formation of behavior, aimed at moderate and responsible alcohol consumption, based on implementing the set of socially responsible marketing initiatives.
Keywords: socially responsible marketing (SRM), motive, motivation, «responsible drinking», conformal behavior, coping behavior.

Завантажити статтю (pdf)