РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКУ ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДИНГУ В УКРАЇНІ

Могилова А.Ю.
доктор економічних наук,
професор кафедри економічної теорії та маркетингу
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Девлетшаєва А.Г.
студентка
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Розглянуто ретроспективу розвитку Інтернет-провайдингу та його сучасний внесок у розвиток телекомунікаційного ринку України. Виокремлено проблеми Інтернет-провайдингу та основні обмеження для його розвитку, а також інноваційні шляхи креативного розвитку Інтернет-провайдерів.
Ключові слова: Інтернет, провайдинг, зв’язок, широкосмуговий доступ, телекомунікаційний ринок.

Могилова А.Ю., Девлетшаева А.Г. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДИНГА В УКРАИНЕ

Рассмотрены ретроспектива развития Интернет-провайдинга и его современный вклад в развитие телекоммуникационного рынка Украины. Выделены проблемы Интернет-провайдинга и основные ограничения для его развития, а также инновационные пути креативного развития Интернет-провайдеров.
Ключевые слова: Интернет, провайдинг, связь, широкополосный доступ, телекоммуникационный рынок.

Mohylova A.Yu., Devletshaeva A.H. THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF
INTERNET-PROVIDING MARKET IN UKRAINE

The retrospective of development of Internet-providing and its modern contribution to the development of the telecommunication market of Ukraine are considered. The problems of Internet providing, the main constraints for its development, and innovative ways of creative development of Internet providers are outlined.
Keywords: Internet, providing, telecommunication, broadband access, telecommunication market.

Завантажити статтю (pdf)