WHAT IS THE ROLE OF CONSULTING IN LOGISTICS?

Remyha Y.S.
Candidate of Economical Sciences, Associate Professor,
National Aviation University, Kyiv
Tyrpak M.O.
Master's Student,
National Aviation University, Kyiv

This article provides meaning of logistics consulting, its role in supply chain. All of the researches are based on Ukrainian market of logistics. There is information about importance and role of logistics consulting and considered the process of regulating the logistics systems. Go through the beneficial for customers according to the Logistics consulting, advantages and disadvantages that can appear in the intercorporate system of training logistics personnel.
Keywords: Logistics, Logistics Consulting, Implementation, Management, Business-processes, Consulting, Processes, Principles, Economics, Strategic purpose, Optimization, Efficiency.

Ремига Ю.С., Тирпак М.О. ЯКА РОЛЬ КОНСАЛТИНГУ В ЛОГІСТИЦІ?
У цій статті викладено значення логістичного консалтингу, його роль у ланцюгу поставок. Всі дослідження базуються на українському ринку логістики. Представлена інформація про важливість та роль логістичного консалтингу та розглянуто процес регулювання логістичних систем. Визначена користь для клієнтів відповідно до логістичного консалтингу, переваги та недоліки, які можуть виникнути в між корпоративній системі навчання персоналу логістики.
Ключові слова: логістика, логістичний консалтинг, впровадження, управління, бізнес-процеси, консалтинг, процеси, принципи, економіка, стратегічне призначення, оптимізація, ефективність.

Ремыга Ю.С., Тырпак М.О. КАКОВА РОЛЬ КОНСАЛТИНГА В ЛОГИСТИКЕ?
В этой статье представлено значение логистического консалтинга, его роль в цепи поставок. Все исследования базируются на украинском рынке логистики. Представленная информация о важности и роль логистического консалтинга и рассмотрен процесс регулирования логистических систем. Определенная польза для клиентов в соответствии с логистического консалтинга, преимущества и недостатки, которые могут возникнуть в корпоративной системе обучения персонала логистики.
Ключевые слова: логистика, логистический консалтинг, внедрение, управление, бизнес-процессы, консалтинг, процессы, принципы, экономика, стратегическое назначение, оптимизация, эффективность.

Завантажити статтю (pdf)