ОЦІНКА РИЗИКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Кисільова І.Ю.
кандидат фізико-математичних наук, доцент,
Запорізький національний університет

Розглянуто модель ризику неплатоспроможності (розорення) страхової компанії, яка здійснює розміщення тимчасово вільних коштів. Отримано інтегральне рівняння ймовірності неплатоспроможності (як міри ризику) страхової організації , яке враховує розподіл величини ставки інвестиційної доходності.
Ключові слова: ризик неплатоспроможності, ставка інвестиційного доходу, розподіл, страхова компанія.

Кисилева И.Ю. ОЦЕНКА РИСКА НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Раccмотрена модель риска неплатежеспособности (разорения) страховой компании, которая осуществляет размещение временно свободных срелств. Получено интегральное уравнение вероятности неплатежеспособности страховой организации, которое учитывает распределение ставки инвестиционного дохода.
Ключевые слова: риск неплатежеспособности, ставка инвестиционного дохода, распределение , страховая компания.

Kysilova I.Yu. ESTIMATION OF INSOLVENCY RISK OF INSURANCE ORGANIZATION
Model of insolvency risk (risk of ruin) of insurance company that accomplishes investment of free assets has been discussed. The integral equation of insolvency probability (ruin probability) of insurance company which considers distribution of investment rate of interest.
Keywords: insolvency risk, investment rate of interest, distributon, insurance company.

Завантажити статтю (pdf)