ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНТРОЛЮ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Виговська Н.Г.
доктор економічних наук, професор
Житомирського державного технологічного університету
Литвинчук І.В.
кандидат економічних наук, доцент
Житомирського державного технологічного університету

У статті розглянуто проблему ідентифікації ефективності контролю місцевих фінансів у системі бюджетного менеджменту. Уточнено перелік показників та критеріїв оцінки ефективності бюджетного контролю, запропоновано використання бюджетної карти під час організації контрольної діяльності на місцевому рівні, що сприяє підвищенню точності та оперативності здійснення бюджетного контролю, виявленню резервів більш ефективного використання коштів місцевих бюджетів.
Ключові слова: місцеві фінанси, бюджетний контроль, бюджетний менеджмент, ефективність, результативність.

Выговская Н.Г., Литвинчук И.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ В СИСТЕМЕ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В статье рассмотрена проблема идентификации эффективности контроля местных финансов в системе бюджетного менеджмента. Уточнен перечень показателей и критериев оценки эффективности бюджетного контроля, предложено использование бюджетной карты при организации контрольной деятельности на местном уровне, что способствует повышению точности и оперативности осуществления бюджетного контроля, выявлению резервов более эффективного использования средств местных бюджетов.
Ключевые слова: местные финансы, бюджетный контроль, бюджетный менеджмент, эффективность, результативность.

Vygovs’ka N.G., Lytvynchuk I.V. EFFECTIVENESS OF LOCAL FINANCE CONTROL IN THE BUDGET MANAGEMENT SYSTEM
The article examines the problem of identifying the effectiveness of controlling local finances in the budget management system. The authors clarified the list of indicators and criteria for assessing the effectiveness of budgetary control and proposed the use of a budget card when organizing control activities at the local level, which increases the accuracy and speed of budgetary control, reveals reserves for more efficient use of local budgets.
Key words: local finance, budget control, budget management, efficiency, effectiveness.

Завантажити статтю (pdf)