ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ

Федун І.Л.
доктор економічних наук,
професор кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету
Генералов О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету

Статтю присвячено економічній глобалізації, що розглядається передусім як процес формування і розвитку міжнародних виробничих мереж. Показано її відмінності від колишньої інтернаціоналізації виробництва, наведено особливості формування у ході глобалізації товарних ланцюгів і виробничих мереж.
Ключові слова: глобалізація, транснаціоналізація, транснаціональні корпорації, інтернаціоналізація, міжнародні виробничі мережі.

Федун И.Л., Генералов А.В. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СЕТЕЙ

Статья посвящена экономической глобализации, которая рассматривается прежде всего как процесс формирования и развития международных производственных сетей. Показаны ее отличия от прежней интернационализации производства, приведены особенности, которые формируются в ходе глобализации товарных цепей и производственных сетей.
Ключевые слова: глобализация, транснационализация, транснациональные корпорации, интернационализация, международные производственные сети.

Fedun I.L., Generalov O.V. ECONOMIC GLOBALIZATION AND THE FORMATION OF
INTERNATIONAL PRODUCTION NETWORKS

The article is devoted to economic globalization that is considered first of all as the process of formation and development of international production networks. The article shows the differences from the previous production internalization. The specific features of commodity chains and production networks forming in the process of globalization are provided.
Keywords: globalization, transnationalization, transnational corporations, internationalization, international production networks.

Завантажити статтю (pdf)