СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Олійник В.М.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри економічної кібернетики
Сумського державного університету
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»
Речембей В.В.
студентка
Сумського державного університету
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

У статті проведено аналіз застосування технологій мереж мобільного зв’язку у світі та Україні, досліджена популярність даних технологій, архітектура мереж та принципи роботи технологій, перспективи подальшого розвитку і, як наслідок, запропонований оптимальний для України шлях розвитку мереж мобільного зв’язку.
Ключові слова: мережі мобільного зв’язку, GSM, UMTS, HSDPA, LTE, CDMA2000.

Олейник В.М., Речембей В.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье проведен анализ применения технологий сетей мобильной связи в мире и Украине, исследована популярность данных технологий, архитектура сетей и принципы работы технологий, перспективы дальнейшего развития и, как следствие, предложенный оптимальный для Украины путь развития сетей мобильной связи.
Ключевые слова: сети мобильной связи, GSM, UMTS, HSDPA, LTE, CDMA2000.

Oliynyk V.M., Rechembei V.V. DEVELOPMENT TRENDS OF TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES
The article analyzes the application of technologies of mobile communication networks in the world and Ukraine, investigates the popularity of these technologies, architecture of networks and principles of technology work, prospects for further development and, as a consequence, proposed the optimal way for Ukraine to develop mobile communication networks.
Keywords: mobile networks, GSM, UMTS, HSDPA, LTE, CDMA2000.

Завантажити статтю (pdf)