ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА

Ясінецька І.А.
доктор економічних наук,
доцент кафедри геодезії та землеустрою
Подільського державного аграрно-технічного університету
Петрище О.І.
кандидат сільськогосподарських наук,
асистент кафедри геодезії та землеустрою
Подільського державного аграрно-технічного університету
Ковтуняк І.П.
аспірант
Львівського національного аграрного університету,
асистент кафедри геодезії та землеустрою
Подільського державного аграрно-технічного університету

У статті розглядаються основні поняття державного земельного кадастру. Розкрито поняття державного земельного кадастру та основні характеристики системи державного земельного кадастру. Визначена мета, завдання ведення державного земельного кадастру. Розглянуто загальні засади ведення державного земельного кадастру та порядок інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами.
Ключові слова: державний земельний кадастр, землеустрій, земельні ресурси, управління земельними ресурсами, інформаційні системи.

Ясинецька И.А., Петрище О.И., Ковтуняк И.П. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
В статье рассматриваются основные понятия государственного земельного кадастра. Раскрыто понятие государственного земельного кадастра и основные характеристики системы государственного земельного кадастра. Определена цель, задачи ведения государственного земельного кадастра. Рассмотрены общие принципы ведения государственного земельного кадастра и порядок информационного взаимодействия между кадастрами и информационными системами.
Ключевые слова: государственный земельный кадастр, землеустройство, земельные ресурсы, управление земельными ресурсами, информационные системами.

Yasinetska I.A., Petrishche O.I., Kovtyniak I.P. STATE LAND CASTLE AS A INFORMATIONAL BASE
The article deals with the basic concepts of the state land cadastre. The concept of the State Land Cadastre and the main characteristics of the system of the State Land Cadastre are revealed. The purpose, task of maintaining the State Land Cadastre is determined. The general principles of conducting the State Land Cadastre and the order of information interaction between inventories and information systems are considered.
Keywords: state land cadastre, land management, land resources, land management, information systems.

Завантажити статтю (pdf)